Formularz RMA

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty tj. podbitą przez sprzedawcę kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu. Prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich poniższych pól gdyż znacząco przyspieszą to realizację procesu gwarancyjnego. Prosimy także o uważne zapoznanie się z warunkami procedury RMA. Jeżeli przesłanie urządzenia do naszego serwisu nie będzie konieczne nasi pracownicy dołożą wszelkich starań by udzielić pomocy zdalnej w celu rozwiązania problemu i usunięcia usterki. Jeżeli jednak zdalne usunięcie problemu okaże się niemożliwe poinformujemy Cię o konieczności przesłania urządzenia do naszego serwisu. Jeżeli to możliwe, prosimy umieszczać w paczce możliwie kompletny zestaw wraz z akcesoriami celem skuteczniejszego zdiagnozowania usterki (np. możliwe ewentualne uszkodzenie ładowarki).

Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Dane personalne

Urządzenie

Zlecenie naprawy

Zawartość przesyłki do serwisu

Procedura RMA

 1. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, należy wypełnić formularz RMA znajdujący się na stronie www.FlotisGO.pl/rma.
 2. Zgłoszenie zostanie wstępnie zdiagnozowane przez serwis (Gwarant), który na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzi przyjęcia zlecenia i przekaże informacje o dalszym postępowaniu.
 3. Zgłoszenie serwisowe ważne jest przez okres 7 dni roboczych i w tym czasie przesyłka musi dotrzeć do Gwaranta, pod rygorem nieodebrania.
 4. Przesyłka musi zawierać sprzęt z kompletnym wyposażeniem i kopią dowodu zakupu. Paczka musi być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem i oznakowana napisem „UWAGA SZKŁO!/FRAGILE” lub powszechnie stosowanym w tym celu logotypem kieliszka. UWAGA! Gwarant nie odpowiada za zniszczenia powstałe podczas transportu.
 5. Aby przesłać reklamowane urządzenie do naprawy na koszt Gwaranta, firmy NEPTIS, należy skontaktować się z opiekunem, który zleci odbiór przesyłki od Państwa.
 6. W przypadku, gdy Nabywca dostarczy sprzęt osobiście, zostanie z nim uzgodnione czy naprawiony sprzęt zostanie także osobiście odebrany.
 7. W sytuacji, gdy przesłany sprzęt okaże się sprawny (obejmuje to takie sytuacje jak: rozładowana bateria, błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania itp.), Użytkownik zgadza się na pobranie opłaty za zdiagnozowanie urządzenia w wysokości 50 PLN z VAT + koszt transportu w obie strony w wysokości 46 PLN z VAT.
 8. W sytuacji, gdy w przesłanym urządzeniu następuje zmiana kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną, np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego, koszt naprawy urządzenia uzależniony jest od usterki. Dodatkowo powiększany jest on o koszt transportu w obie strony. W sytuacji, gdy warunki takiej naprawy nie zostaną przez Nabywcę zaakceptowane, zostanie naliczona opłata za diagnozę serwisową w wysokości 50 PLN netto.
 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę prywatnych danych (zdjęcia, filmy itp.) dlatego przed wysyłką użytkownik powinien wykonać zapasową kopię danych.
 10. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie urządzenia do naprawy jest list przewozowy dotyczący paczki oznaczonej numerem urządzenia.
 11. Informacje o powierzonym do naprawy sprzęcie można uzyskać u Gwaranta (preferowany kontakt pocztą elektroniczną – FlotisGO@neptis.pl – w temacie należy wpisać numer urządzenia).
 12. Po dokonaniu naprawy sprzęt jest odsyłany na adres podany w zgłoszeniu. Jeśli wcześniej został uzgodniony odbiór osobisty, Gwarant poinformuje o zakończeniu naprawy i konieczności odbioru urządzenia.